Bokningsvillkor

UP Ski & Mountain Guides AB är ett svenskt registrerat företag med organisationsnummer 556985-2097

A] Information och bokning

-En detaljerad beskrivning av våra paketresor finns på sidorna, www.upguides.com och www.offpistmaurienne.com

-Bokningarna blir alltid bekräftade via email och/eller per telefon.

-Bokningarna är gällande efter det att depositionsavgiften är betald.

B] Betalning

-En bokningsdeposition (förskott) på 20% av det totala priset på resan måste betalas senast tre månader före avresedatum.

-Resterande belopp (80%) betalas senast första dagen på resan.

-All betalning sker till bankkonto angivit på faktura som skickas till dig. Ange alltid fakturanummer som referens för din betalning.

C] Avbokning

-Om vi ställer in resan betalar vi tillbaka hela summan som du har betalt.

-Om du ställer in/avbokar resan oavsett anledning:

.Mer än tre månader före avresa, så går hela summan du har betalt tillbaka till dig.

.Mindre är tre månader före avresa så behåller vi bokningsdepositionen.

D] Försäkringar

Våra professionella försäkringar ersätter aldrig din egna personliga försäkring och du är själv ansvarig för att införskaffa försäkring som täcker eventuell bergsräddning, alla medicinska kostnader och kostnader i samband med hemtransport för alla aktiviteter och länder som resan omfattar.